[ Wyszukiwanie zaawansowane ]
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Powiat złotowski pod lupą - Aktualności - MENU - Starostwo Powiatowe w Złotowie.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-02-03

Powiat złotowski pod lupą

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu we współpracy z poznańskim Obserwatorium Integracji Społecznej w ubiegłym roku przygotował opracowanie pod nazwą „Profile powiatów województwa wielkopolskiego”.

„W tej publikacji każdy z 35 powiatów regionu został omówiony ze szczególną uwagą, co pozwoliło uzyskać jego charakterystyczny profil” – wyjaśnia wicedyrektor WUP Sławomir Wąsiewski, dodając, że dane zaprezentowane w informatorze dotyczą pięciu obszarów: demografii, edukacji, gospodarki, rynku pracy oraz pomocy społecznej.

Badanie oparto na analizie danych zastanych, które przedstawione zostały na podstawie najbardziej aktualnych dostępnych informacji pochodzących głównie z 2014, 2015 i 2016 roku, natomiast w kilku przypadkach ukazano dynamikę zmian danego zjawiska na przestrzeni kilku lat.

Demografia

Powiat złotowski jest najmniej zaludnionym powiatem w regionie. Wskaźnik gęstości zaludnienia to 42 osoby na km² (dla porównania – w Pile jest to 108 osób na km², a w Wielkopolsce – 117 osób na km²).

Jak wynika z opracowania, zmiany zachodzące na naszym terenie w ciągu ostatnich lat można uznać za niekorzystne demograficznie. Od 2011 roku notuje się w powiecie spadek wartości przyrostu naturalnego. W 2015 roku na 1.000 ludności przyjął on jedną z najniższych wartości  w województwie, tj. - 0,1 (w Pile - 0,5). W Wielkopolsce wartość ta wyniosła 1.

Przewiduje się, że do 2030 roku ludność w powiecie złotowskim spadnie o 4 %.

Wskaźnik obciążenia demograficznego, a więc stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym, w 2015 roku w powicie kształtował się poniżej wartości wyznaczonej dla województwa (59,7) i stanowił jeden z najniższych w regionie. Wyniósł 54,8.

Z wykresu poświęconego strukturze wieku ludności Złotowszczyzny w 2015 roku wynika, że najliczniejszą grupę (16,2 %) stanowią osoby w wieku 30 plus. 15,3 % to osoby w wieku 20 plus, 14,1 % - 50 plus, 12,6 % - 40 plus, 11,9 % - 60 plus, 11,1 % – 10 plus, 10,9 % - 0-9 lat, 4,8 % - 70 plus, a 3,1 % - 80 plus.

Z ciekawostek warto dodać, że na Ziemi Złotowskiej notuje się jeden z niższych wskaźników feminizacji (jest to współczynnik określający wzajemne relacje między liczbą kobiet i mężczyzn, tj. liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn). W 2015 roku wyniósł on 101.

Warto zatrzymać się również przy saldzie migracji (oznacza ono przyrost/ubytek ludności danej jednostki administracyjnej/kraju na skutek migracji przypadający na 1.000 mieszkańców tej jednostki).

Powiat złotowski należy do grupy powiatów o wysokim ujemnym saldzie migracji, które w 2014 roku kształtowało się na poziomie 2,9 na 1.000 ludności (w województwie wartość ta wyniosła 0,0).

Edukacja

W tej części publikacji opracowujący zawarli m.in. tabelę obrazującą liczbę absolwentów poszczególnych typów szkół (rocznik 2014/2015). 36,1 % uczniów ukończyło licea ogólnokształcące, 32,2 % - technika, 25,3 % - zasadnicze szkoły zawodowe, a 6,4 % - szkoły inne (w tym szkoły policealne i artystyczne).

W przypadku techników najwięcej osób (rocznik 2014/2015) kształciło się w kolejno w zawodach technik informatyk, technik ekonomista, technik elektronik, technik żywienia  i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, technik elektryk, technik handlowiec i technik hotelarstwa.

Jeśli chodzi o uczniów ZSZ to najwięcej z nich wybrało zawód sprzedawcy, a następnie kolejno zawody: mechanika pojazdów samochodowych, kucharza, stolarza, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarza, fryzjera oraz mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych.

W 2015 roku zdawalność egzaminów maturalnych w powiecie złotowskim wyniosła: 91,1 % w LO (Wielkopolska 83, 6%) i 65,7 % w szkołach średnich zawodowych (Wielkopolska 72,2 %).

Gospodarka

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat liczba firm w powiecie złotowskim wzrosła o 14,5 % - tj. z 4.502 do 5.154. Warto dodać, że około 94 % firm zatrudnia poniżej dziesięciu pracowników.

Kluczowe branże w powiecie to: handel detaliczny (z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi), roboty budowalne specjalistyczne, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, produkcja mebli i produkcja metalowych wyrobów gotowych (z wyłączeniem maszyn i urządzeń).

W opracowaniu zawarto m.in. również informację dotyczące udziału firm z poszczególnych sekcji w ogóle firm w powiecie złotowskim w 2016 roku. I tak:

14,8 % stanowi wspomniany wyżej handel detaliczny, 12,5 % - roboty budowalne, 8,5 % - opieka zdrowotna, 7,2 % handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, 5,8 % - transport lądowy oraz transport rurociągowy, 5 % – roboty budowalne związane ze wznoszeniem budynków, 4,7 % - handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, 3,7 %  - pozostała indywidualna działalność usługowa, 2,7 % - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, a 2,3 % - działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

W ciągu ostatnich pięciu lat największy wzrost(tj. 0 50,4 %)  liczby firm zaobserwowano w sekcji: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (tj. 0 50,4 %), a największy spadek (o 17,1 %) w sekcji: działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Rynek pracy

Na tle innych powiatów powiat złotowski cechuje przeciętna liczba osób pracujących (242 na 1.000 ludności; Wielkopolska – 262 na 1.000 ludności).

W 2014 roku najwięcej osób zatrudnionych było w usługach (49,6%). 29,2 % osób pracowało w rolnictwie, a 21,2 % w przemyśle.

W 2015 roku średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 3.115 złotych. W powiecie pilskim – 3.569 złotych, a w województwie 3.729 złotych.

Zawodami, na jakie w pierwszym półroczu 2016 roku złożono zapotrzebowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie były: robotnik gospodarczy, pracownik obsługi biurowej, sprzedawca, magazynier i kierowca samochodu ciężarowego.

Warto również przeanalizować strukturę bezrobocia (dane na czerwiec 2016). W tym czasie powiat złotowski cechował wyższy udział długotrwale bezrobotnych wśród ogółu bezrobotnych niż w województwie. Wyniósł on 54,1 % (Wielkopolska 49,7 %). 30,6 % wśród bezrobotnych stanowią osoby do 30. roku życia,  a 29,7  % - osoby po „pięćdziesiątce”.

Pomoc społeczna

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej wśród mieszkańców powiatu złotowskiego jest wyższy od wskaźnika wojewódzkiego i w 2015 roku wynosił 11,8 % (w Wielkopolsce – 6,8 %). Główne powody udzielania pomocy i wsparcia we wspomnianym okresie stanowiły kolejno bezrobocie, ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba i niepełnosprawność.  

W opracowaniu uwagę poświęcono również dostępności kadry socjalnej w poszczególnych gminach. Okazuje się, że tylko trzy z ośmiu (Okonek, Krajenka i miasto Złotów) w 2015 roku spełniało ustawowy obowiązek zatrudnienia jednego pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.

Średnia liczba środowisk przypadająca na jednego pracownika w powiecie złotowskim we wspomnianym czasie wynosiła 58 (w Wielkopolsce – 45).

Łączna liczba asystentów rodziny dostępnych we wszystkich gminach to 8.

558 rodzin, z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objętych było wsparciem asystenta rodziny.

Patrycja Kajewska

Powiat złotowski pod lupą - galeria

 
Powiat złotowski pod lupą
 
 
 • NFOŚiGW
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • RSO
 • Stacja meteorologiczna Złotów
 • WKU Piła
 • Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Komenda Powiatowa Policji w Złotowie
 • Państwowa Straż Pożarna w Złotowie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie
 • BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie
 • Monitor Polski
Newsletter
Śledź nas na:

Facebook Twitter Google+

- logo_stopka.png

Starostwo Powiatowe w Złotowie
Aleja Piasta 32
77-400 Złotów

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Tel.: (+48) 67 263 32 20

Fax.: (+48) 67 263 28 02

Email: starosta@zlotow-powiat.pl

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.