Zapraszamy do
Powiatu Złotowskiego

Starostwo Powiatowe w Złotowie
77-400 Złotów
Aleja Piasta 32
tel. (067) 263 32 20
fax. (0-67) 263 28 02


www.zlotow-powiat.pl
starosta@zlotow-powiat.pl

            

 
 

AktualnościKonferencja szkoleniowa „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną

We wtorek, 9 stycznia 2015 roku, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Złotowie odbyła się konferencja szkoleniowa „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Konferencja została zorganizowana pod patronatem Starosty Powiatu Złotowskiego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu oraz Starostwo Powiatowe w Złotowie. Choć tematyka konferencji adresowana była głównie do rodziców dzieci niepełnosprawnych, wzbudziła również duże zainteresowanie wśród pedagogów specjalnych, psychologów, nauczycieli i wychowawców. Liczba słuchaczy, którzy pojawili się na konferencji, przekroczyła oczekiwania organizatorów. Wśród ponad stu osób zgromadzonych w sali sesyjnej znajdowali się nie tylko mieszkańcy powiatu złotowskiego, ale również powiatów ościennych oraz goście spoza obszaru województwa wielkopolskiego.

Źródłem tak dużego zainteresowania była nie tylko istotna tematyka, ale także profesjonalizm prowadzącej konferencję dr Izabeli Fornalik - wieloletniego pedagoga specjalnego i edukatora seksualnego, którego wiedza i doświadczenie okazała się bogatym źródłem informacji teoretycznych i praktycznych dla wszystkich osób uczestniczących w procesie wychowania, kształcenia, rewalidacji, a także opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Podczas spotkania poruszone zostały podstawowe problemy dotyczące rozwoju
oraz dojrzewania seksualnego dzieci i młodzieży specjalnej troski oraz ról, jakie w tym procesie pełnią rodzice, opiekunowie oraz pedagodzy specjalni. Przedstawione zostały również dylematy związane z tworzeniem trwałych związków oraz problematyka seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie w dorosłym życiu osób. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniom profilaktyki wykorzystywania seksualnego młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, uwarunkowaniom skutecznej edukacji seksualnej oraz współpracy różnych podmiotów uczestniczących w wychowaniu i sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi.

Duże zainteresowanie konferencją, a także pozytywny odbiór jej efektów, dowiódł zrozumienia przez jej uczestników, że skuteczne rozwiązywanie problemów trudnych wychowawczo wymagają nie tylko dobrych chęci, ale też profesjonalnego przygotowania.

Dodał: Rafał N. dnia: 16-01-2015

Ogłoszenie o konkursie FIO 2015

Ogłoszenie w pliku .pdf

Link do strony z ogłoszeniem
Dodał: Rafał N. dnia: 10-12-2014

Informacja dla obywateli dotycząca chmury radioaktywnej nad Polską
Treść INFORMACJI


Dodał: admin dnia: 05-12-2014

Dyktando Powiatowe z Marią Czubaszek
25 listopada 2014 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury odbyło się XV Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Złotowskiego Jastrowie 2014.
Dzięki nieocenionemu wsparciu finansowemu i duchowemu Starostwa Powiatowego w Złotowie nagrody z dedykacją wręczyła Laureatom Mistrzyni Słowa i Humoru - Maria Czubaszek w towarzystwie Jadwigi Harbuzińskiej – Turek Przewodniczącej Rady Powiatu i Grzegorza Piękosia – Skarbnika.
Dyktando pisało 95 osób, spośród których Wolontariusze z CKZiU
z Jastrowia z Anną Skrzypek pod dowództwem Mai Nowickiej z SOSW
w Jastrowiu wyłonili najlepszych.


Szkoły podstawowe:
I Wiktoria Zamczyk – S.P. nr 1 im Stanisława Staszica w Złotowie
II Hanna Grzebita - S.P. nr 2 w Złotowie
III Martyna Jaśniewicz – S.P. im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu


Gimnazja:
I Paulina Głazik – Niepubliczne Gimnazjum im. J.P.II w Jastrowiu
II Patrycja Trojanowska – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Złotowie
III Ewelina Izdebska – Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Złotowie


Szkoły ponadgimnazjalne:
I Aleksandra Matysiak – I L.O. im. Marii Curie – Skłodowskiej w Złotowie
II Martyna Zenfler - I L.O. im. Marii Curie – Skłodowskiej w Złotowie
III Michał Borysiuk - I L.O. im. Marii Curie – Skłodowskiej w Złotowie


Dorośli:
I Marek Szopa – Gorzów Wlkp
II Anna Mazurek – Tarnówka
III Jan Cieślik – Zakrzewo


Mistrz Ortografii Powiatu Złotowskiego 2014 – Marek Szopa

W czasie, gdy dyktanda były sprawdzane, wystąpiła grupa teatralna Matysarek w spektaklu „Co się stało?” w reżyserii Andrzeja Motaka. Przedstawienie pozwoliło dotknąć prawdziwej sztuki i przeżyć, ośmielę się napisać, swoiste katharsis podyktandowe.
Po południu w tym samym miejscu miałam przyjemność poprowadzić spotkanie autorskie z Panią Marią Alicją Czubaszek, która z humorem i dystansem do samej siebie odpowiadała na pytania wplatając swoje słynne smaczki słowne: „Gdzie drwa rąbią, tam są porąbane”. „Człowiek zniesie wszystko oprócz jajka” czy „Stara, ale jara”….
Ponadto publiczność mogła kupić książki autorstwa Pani Marii i Artura Andrusa: „Każdy szczyt ma swój czubaszek” , „Boks na ptaku” i ostatnio wydaną „Blog niecodzienny”.
Autorka wszystkim, którzy mieli życzenie wpisała dedykację. To niesamowita, pełna wigoru i jednocześnie skromna dostojna Dama. Kochająca Woody’ego Allena. Warto zapamiętać, że „piękno jest w oczach tego, który patrzy”.

Dodał: Alicja Awłasewicz; Foto Karolina Frączek dnia: 28-11-2014
Dodał: admin dnia: 20-11-2014
(0 z 49) »»
 
 

 

 Strona główna

 

Serwis Starostwa Powiatowego w Złotowie
©Starostwo Powiatowe Złotów

  Copyright © by Starostwo Powiatowe w Złotowie All rights reserved. Powered by WebText v0.4.5 Evolution