Zapraszamy do
Powiatu Złotowskiego

Starostwo Powiatowe w Złotowie
77-400 Złotów
Aleja Piasta 32
tel. (067) 263 32 20
fax. (0-67) 263 28 02


www.zlotow-powiat.pl
starosta@zlotow-powiat.pl

            

 
 

Aktualności


Dodał: admin dnia: 20-11-2014

PODSUMOWANIE KONKURSU ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE ZBIERAMY – NIE WYRZUCAMY
7 listopada 2014 roku w auli im. Adama Krysińskiego w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się podsumowanie Konkursu ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE ZBIERAMY – NIE WYRZUCAMY.
W podsumowaniu uczestniczyli m.in. Przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego Jadwiga Harbuzińska-Turek, Wicestarosta Złotowski Tomasz Fidler, Kazimierz Bieluszko przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Złotowskiego, Skarbnik Powiatu Złotowskiego Grzegorz Piękoś, Sekretarz Powiatu Złotowskiego Andrzej Ławniczak, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Złotowie Bronisław Kalas, Burmistrz Miasta Złotowa i Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie Stanisław Wełniak, Kierownik Biura Związku Gmin Krajny w Złotowie Andrzej Ruta, Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Złotowie Krzysztof Mitkowski oraz Pracownik Biura Związku Gmin Krajny w Złotowie Jolanta Tworek.


Konkurs ogłoszony został w ramach publicznej kampanii edukacyjnej upowszechniającej prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami przenośnymi i skierowany był do placówek oświatowych: przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Przedmiotem konkursu była zbiórka zużytych baterii i akumulatorów przenośnych przez uczniów uczęszczających do danej placówki oświatowej oraz edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi jakimi są zużyte baterie i akumulatory przenośne, a także kształtowanie pozytywnych postaw proekologicznych.


Do konkursu zgłosiło się 15 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z liczbą dzieci 1259 15 szkół podstawowych z liczbą dzieci 1664, 9 szkół gimnazjalnych z liczbą uczestników 1397 i 3 szkoły ponadgimnazjalne z liczbą uczestników 827. Łącznie 42 placówki oświatowe z liczbą uczestników 5 147.
Zebrano łącznie 2 997,6 kg baterii i akumulatorów przenośnych, co przy przeliczeniu na jednego uczestnika daje wynik 0,58 kg.
Przedszkola i oddziały przedszkole zebrały łącznie 840 kg baterii i akumulatorów przenośnych, co przy przeliczeniu na jednego uczestnika daje wynik 0,67 kg.
Szkoły podstawowe zebrały łącznie 1 425 kg baterii i akumulatorów przenośnych, co przy przeliczeniu na jednego uczestnika daje wynik 0,85 kg.
Szkoły gimnazjalne zebrały łącznie 610,8 kg baterii i akumulatorów przenośnych, co przy przeliczeniu na jednego uczestnika daje wynik 0,44 kg.
Szkoły ponadgimnazjalne zebrały łącznie 121,8 kg baterii i akumulatorów przenośnych, co przy przeliczeniu na jednego uczestnika daje wynik 0,15 kg.


Laureaci konkursu:
Przedszkola i oddziały przedszkolne
1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny "MARCINEK" w Złotowie 10,26 kg/os
2. Oddział Przedszkolny w Skicu przy Szkole Podstawowej w Kleszczynie 4,54 kg/os
3. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łąkiem 1,66 kg/os
wyróżnienie: Przedszkole Publiczne im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie 1,44 kg/os
Szkoły podstawowe
1. Szkoła Podstawowa w Sławianowie 2,38 kg/os
2. Zespół Szkół Nr 2 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej 2,32 kg/os
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stawnicy 1,93 kg/os
wyróżnienie: Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie 1,79 kg/os
Szkoły gimnazjalne
1. Zespół Szkół w Lotyniu Gimnazjum w Lotyniu 2,75 kg/os
2. Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Złotowie 1,06 kg/os
3. Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu 0,78 kg
wyróżnienie: Gimnazjum w Okonku 0,3 kg/os
Szkoły ponadgimnazjalne
1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Szkoła w Jastrowiu 0,22 kg/os
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy 0,18 kg/os
3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie 0,13 kg/os
Dodał: M. Baczyński dnia: 07-11-2014

Podsumowanie II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Dbam o zdrowie psychiczne”
Dnia 10 października br., czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego, w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się podsumowanie II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Dbam o zdrowie psychiczne”. Organizatorem konkursu była Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie przy współudziale Wydziału Oświaty Starostwa. Tegoroczna edycja przyjęła formę konkursu poetyckiego. Do udziału w nim zgłoszono niemal 90 prac. Jury w składzie: p. Renata Kowalska (kierownik filii CDN Biblioteki Pedagogicznej w Złotowie), p. Halina Pietsch (poetka) oraz p. Katarzyna Szyszka (pedagog PPP-P w Złotowie) wyłoniło laureatów w trzech kategoriach. Podkreśliło jednocześnie wysoki poziom zgłoszonych wierszy i w związku z tym przyznało wyróżnienia wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu. Jednym z punktów uroczystości był wykład psychologa poradni, p. Karoliny Bajor, dotyczący czynników wspierających i zagrażających zdrowiu psychicznemu. Po wręczeniu nagród ufundowanych przez Starostwo laureaci zaprezentowali własne utwory, zdobywając wyrazy uznania poparte gromkimi brawami.


Lista nagrodzonych uczniów przedstawia się następująco:
Kategoria I: klasy IV – VI szkół podstawowych
1 nagroda - Wiktoria Nowak – SP nr 1 Złotów
2 nagroda - Klaudia Kołodziej – SP Radawnica
3 nagroda - Alan Łacheta - SP nr 1 Złotów (obecnie gimnazjum)
3 nagroda - Marta Muszyńska - SP nr 1 Złotów (obecnie gimnazjum)
4 nagroda - Julia Wrzeszcz – SP Lipka
5 nagroda - Maja Piękoś - SP nr 1 Złotów
Kategoria II: Gimnazja
1 nagroda - Magdalena Magalska – Gimnazjum Święta
2 nagroda - Aleksandra Panasiuk - MOW Jastrowie
3 nagroda - Aleksandra Andrzejewska – Gimnazjum Łąkie
Kategoria III: Szkoły ponadgimnazjalne
1 nagroda - Zyta Łukaszczyk – CKZiU ul. 8 Marca Złotów
2 nagroda - Katarzyna Gądek – CKZiU Jastrowie
3 nagroda - Bartłomiej Pasiecznik – CKZiU JastrowieDodał: admin dnia: 23-10-2014

PODSUMOWANIE ELIMINACJI POWIATOWYCH VII PONADPOWIATOWEJ OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ SUBREGIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI 2014
15 października 2014 roku w auli im. Adama Krysińskiego w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się podsumowanie eliminacji powiatowych VII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.
W podsumowaniu uczestniczyli m.in. Starosta Złotowski Ryszard Goławski, Zdzisław Kwaśny członek Zarządu Powiatu Złotowskiego, Kazimierz Trela Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego, Kazimierz Bieluszko przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Złotowskiego, Skarbnik Powiatu Złotowskiego Grzegorz Piękoś, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Złotowie Bronisław Kalas, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu Piotr Łykowski, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Złotowie Małgorzata Borysiuk.
W skład komisji oceniającej Olimpiadę Ekologiczną weszli pracownicy Starostwa Powiatowego w Złotowie oraz Pani Krystyna Kosiba z Zarządu Oddziału Złotowskiego Ligi Ochrony Przyrody.Starosta Złotowski przywitał laureatów olimpiady oraz pogratulował wyróżnionym osiągniętego sukcesu.
Uczestnicy zmierzyli się w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody i funkcjonowania złożonej struktury świata przyrodniczego.
WYNIKI ELIMINACJI POWIATOWYCH VII PONADPOWIATOWEJ OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ SUBREGIIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI


Dodał: M. Baczyński dnia: 15-10-2014Dodał: admin dnia: 14-10-2014
(0 z 48.2) »»
 
 

 

 Strona główna

 

Serwis Starostwa Powiatowego w Złotowie
©Starostwo Powiatowe Złotów

  Copyright © by Starostwo Powiatowe w Złotowie All rights reserved. Powered by WebText v0.4.5 Evolution