Zapraszamy do
Powiatu Złotowskiego

Starostwo Powiatowe w Złotowie
77-400 Złotów
Aleja Piasta 32
tel. (067) 263 32 20
fax. (0-67) 263 28 02


www.zlotow-powiat.pl
starosta@zlotow-powiat.pl

            

 
 

AktualnościPodsumowanie II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Dbam o zdrowie psychiczne”
Dnia 10 października br., czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego, w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się podsumowanie II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Dbam o zdrowie psychiczne”. Organizatorem konkursu była Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie przy współudziale Wydziału Oświaty Starostwa. Tegoroczna edycja przyjęła formę konkursu poetyckiego. Do udziału w nim zgłoszono niemal 90 prac. Jury w składzie: p. Renata Kowalska (kierownik filii CDN Biblioteki Pedagogicznej w Złotowie), p. Halina Pietsch (poetka) oraz p. Katarzyna Szyszka (pedagog PPP-P w Złotowie) wyłoniło laureatów w trzech kategoriach. Podkreśliło jednocześnie wysoki poziom zgłoszonych wierszy i w związku z tym przyznało wyróżnienia wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu. Jednym z punktów uroczystości był wykład psychologa poradni, p. Karoliny Bajor, dotyczący czynników wspierających i zagrażających zdrowiu psychicznemu. Po wręczeniu nagród ufundowanych przez Starostwo laureaci zaprezentowali własne utwory, zdobywając wyrazy uznania poparte gromkimi brawami.


Lista nagrodzonych uczniów przedstawia się następująco:
Kategoria I: klasy IV – VI szkół podstawowych
1 nagroda - Wiktoria Nowak – SP nr 1 Złotów
2 nagroda - Klaudia Kołodziej – SP Radawnica
3 nagroda - Alan Łacheta - SP nr 1 Złotów (obecnie gimnazjum)
3 nagroda - Marta Muszyńska - SP nr 1 Złotów (obecnie gimnazjum)
4 nagroda - Julia Wrzeszcz – SP Lipka
5 nagroda - Maja Piękoś - SP nr 1 Złotów
Kategoria II: Gimnazja
1 nagroda - Magdalena Magalska – Gimnazjum Święta
2 nagroda - Aleksandra Panasiuk - MOW Jastrowie
3 nagroda - Aleksandra Andrzejewska – Gimnazjum Łąkie
Kategoria III: Szkoły ponadgimnazjalne
1 nagroda - Zyta Łukaszczyk – CKZiU ul. 8 Marca Złotów
2 nagroda - Katarzyna Gądek – CKZiU Jastrowie
3 nagroda - Bartłomiej Pasiecznik – CKZiU JastrowieDodał: admin dnia: 23-10-2014

PODSUMOWANIE ELIMINACJI POWIATOWYCH VII PONADPOWIATOWEJ OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ SUBREGIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI 2014
15 października 2014 roku w auli im. Adama Krysińskiego w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się podsumowanie eliminacji powiatowych VII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.
W podsumowaniu uczestniczyli m.in. Starosta Złotowski Ryszard Goławski, Zdzisław Kwaśny członek Zarządu Powiatu Złotowskiego, Kazimierz Trela Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego, Kazimierz Bieluszko przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Złotowskiego, Skarbnik Powiatu Złotowskiego Grzegorz Piękoś, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Złotowie Bronisław Kalas, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu Piotr Łykowski, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Złotowie Małgorzata Borysiuk.
W skład komisji oceniającej Olimpiadę Ekologiczną weszli pracownicy Starostwa Powiatowego w Złotowie oraz Pani Krystyna Kosiba z Zarządu Oddziału Złotowskiego Ligi Ochrony Przyrody.Starosta Złotowski przywitał laureatów olimpiady oraz pogratulował wyróżnionym osiągniętego sukcesu.
Uczestnicy zmierzyli się w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody i funkcjonowania złożonej struktury świata przyrodniczego.
WYNIKI ELIMINACJI POWIATOWYCH VII PONADPOWIATOWEJ OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ SUBREGIIONU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI


Dodał: M. Baczyński dnia: 15-10-2014Dodał: admin dnia: 14-10-2014

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
9 października 2014 roku w auli im. Adama Krysińskiego Starostwa Powiatowego w Złotowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uroczystości udział wzięli m.in. Przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego Jadwiga Harbuzińska-Turek, Starosta Złotowski Ryszard Goławski, Wicestarosta Złotowski Tomasz Fidler, Przewodniczący Komisji Oświaty i Zdrowia Andrzej Pietrzak, Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie Wiesław Pachocki, dyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych powiatu złotowskiego. Starosta Złotowski w swoim wystąpieniu m.in. podziękował nauczycielom za trud i wysiłek nauczania oraz wychowania naszej młodzieży.
Uroczystość uświetnił występ uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Złotowie.Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za całokształt pracy zawodowej w roku szkolnym 2013/2014 Zarząd Powiatu Złotowskiego przyznał nagrody Starosty dyrektorom szkół i placówek oświatowych, są to następujące osoby:

• Pani Karolina Skotarczak-Dobrzyńska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w ZŁotowie
• Pan Marek Skórcz – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie
• Pan Maciej Nowicki – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu
• Pani Anna Michalska – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie
• Pani Aldona Chamarczuk – Dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie
• Pani Małgorzata Mieleszko – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jastrowiu
• Pan Jan Waberski – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence
• Pani Violetta Michalska – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu
• Pani Dorota Gała - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Złotowie,
• Pani Agnieszka Heciak - nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie,
• Pani Anna Skrzypek - nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie,
• Pani Justyna Dmuchowska - nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie,
• Pani Bernadeta Kołodziej - emerytowany nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie,
• Pani Anna Graj-Śliga - nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie,
• Pani Justyna Sowa - nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie,
• Pan Bolesław Wadych - nauczyciel Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie,
• Pani Karolina Bajor - psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Złotowie,
• Pani Katarzyna Fiuk-Grzejszczyk - logopeda Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Jastrowiu,
• Pani Alicja Awłasewicz - nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu,
• Pan Dariusz Chilicki - nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu,
• Pani Hanna Turulczyk - psycholog Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence,
• Pani Aneta Bajda - wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence,
• Pani Małgorzata Krause - wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu.Dodał: M. Baczyński dnia: 09-10-2014

Stypendia sportowe rozdane! - XLV sesja Rady Powiatu Złotowskiego
24 września 2014 roku w auli im. Adama Krysińskiego w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyła się XLV sesja Rady Powiatu Złotowskiego.
Na początku sesji Rady Powiatu wręczono stypendia dla młodych sportowców z powiatu złotowskiego. Stypendia dla Klaudii i Patrycji Adamek, Jakuba Olejniczaka wręczyli Przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego Jadwiga Harbuzińska-Turek, Wicestarosta Złotowski Tomasz Fidler oraz członek Zarządu Powiatu Złotowskiego Jan Zając.
Wśród stypendystów znaleźli się również: Marcin Król, Eryk Lamtschek, Katarzyna Madej, Jakub Mikuś, Dawid Pryciak, Maja Smolarz oraz Wiktor Witkowski.
Okolicznościowy grawerton z rąk Przewodniczącej Rady Powiatu Złotowskiego otrzymał również Pan Dariusz Chilicki nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu z okazji zdobycia przez podopiecznego Wojciecha Gajcy złotego medalu na VI Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Antwerpii. Złoty medalista Wojciech Gajca otrzymał gratulacje oraz upominek.
Podczas sesji Radni podjęli uchwały m.in. w sprawach: zmiany porozumienia z Powiatem Pilskim dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego, założenia Spółdzielni Socjalnej „GRYF”, określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2014 r., wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Złotowie, wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Złotowskiego.

Dodał: M. Baczyński dnia: 25-09-2014
(0 z 47.8) »»
 
 

 

 Strona główna

 

Serwis Starostwa Powiatowego w Złotowie
©Starostwo Powiatowe Złotów

  Copyright © by Starostwo Powiatowe w Złotowie All rights reserved. Powered by WebText v0.4.5 Evolution